29.02.2020r. odbyła się druga Męska Modlitwa w Wołominie w Parafii Matki Boskiej Królowej Polski. Na spotkanie przyszła liczna grupa mężczyzn, którzy wspólnie modlili się o dar męstwa, mądrości, zdrowia dla swoich rodzin oraz o pokój dla ojczyzny.

Opiekunem i prowadzącym spotkanie był Ks. Tadeusz Siewko.  Natomiast gościem specjalnym był ks. Michał Chaciński, który wygłosił bardzo pouczające kazanie. Ksiądz Michał poruszył wiele problemów wiary życia codziennego nadając kierunek do pracy nad sobą i własnymi słabościami.

„Bądź Zimny albo Gorący, nigdy nie bądź letni w tym, co robisz na co dzień, a szczególnie w wierze”.

Najważniejsze jednak jest to, że tak liczna grupa mężczyzn zjawiła się przed Najświętszym Sakramentem i wspólnie klęcząc odmawiała różaniec, co jest priorytetową sprawą dla naszej grupy.

 

Kolejne spotkanie Męskiej Modlitwy w Wołominie odbędzie się 30 maja