W środę 10 czerwca 2020r. odbyła się kolejna Męska Modlitwa w parafii Bł. Czesława w Opolu.

W kościele zjawiło się ponad 80 mężczyzn, którzy przyszli modlić się na różańcu przed Najświętszym Sakramentem. Gościem specjalnym był  ks. Tomasz Szczeciński Diecezjalny Egzorcysta, który poprowadził bardzo ciekawą  i pouczającą prelekcję. Jednym z poruszanych tematów przez Egzorcystę były dręczenia, zniewolenia oraz opętania zdarzające się coraz częściej. Ludzie świadomie lub nieświadomie podpisują pakty z szatanem, wchodzą w pozornie niegroźny okultyzm, który okazuje się zgubnym narzędziem szatana. Najważniejszą kwestią, która została poruszona przez księdza Tomasza nie jest szatan i nie na nim mamy się skupiać. Najważniejsze jest abyśmy trzymali się blisko Pana Boga poprzez życie w łasce uświęcającej, przyjmowanie sakramentów, czytanie Pisma Świętego oraz  codzienna walka z RÓŻAŃCEM, który jest egzorcyzmem i potężną bronią  przeciw złemu duchowi. Dodatkowo ks. Szczeciński zwrócił uwagę na potężną rolę Najświętszego Sakramentu,  przed którego majestatem  wszyscy obecni odmawiali modlitwę różańcową. Na koniec zaproszony gość  odczytał fragment listu do Efezjan i podkreślił abyśmy wszyscy walczyli jako żołnierze Pana Jezusa.

„Na koniec bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich. Dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście się zdołali przeciwstawić w dzień zły i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą i przyoblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże –  wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie najusilniej i proście za wszystkich świętych”.

Podczas Męskiej Modlitwy tak wiele osób skorzystało z sakramentu pokuty, że zaproszony gość spowiadał jeszcze długo po zakończeniu Nabożeństwa.

Warto także dodać, że  dziewięciu  chętnych mężczyzn odmówiło ostatnią piątą tajemnicę różańca w postawie pokutnej, leżąc krzyżem przed Najświętszym Sakramentem. Zaznaczamy, że nie jest to od nikogo wymagane kto chce przyjść i uczestniczyć w męskiej Modlitwie,  ale każdy chętny mężczyzna ma prawo się dołączyć, jeśli odczuje taką potrzebę serca.

Już nie możemy się doczekać  następnego spotkania Męskiej Modlitwy  i pamiętajmy żeby nie zwlekać, ale na choćby 5 min odwiedzić Pana Jezusa, który czeka często w pustych kościołach ukryty w Najświętszym Sakramencie.

Męska Modlitwa odbywa się  dzięki pomocy proboszcza ks. Rafała Bałamuckiego w Parafii Bł. Czesława w Opolu.  Opiekunem i prowadzącym spotkanie jest ks. Damian Staniek.

 

„TOTUS TUUS EGO SUM ET OMNIA MEA TUA SUNT”