29.08.2020. w parafii bł. Czesława w Opolu odbył się po raz pierwszy „Wieczór Bożego Miłosierdzia”.

Nabożeństwo to jest skierowane do wszystkich chętnych, którzy chcą modlić się i wynagradzać za grzechy przed Najświętszym Sakramentem.

Prowadzącym Wieczór Bożego Miłosierdzia był ks. Grzegorz Bławicki, który  poprowadził bardzo inspirującą prelekcję na temat właśnie Bożego Miłosierdzia.

Oto jak wygląda harmonogram spotkania przed obliczem Boga żywego obecnego w Najświętszym Sakramencie:

  1. Prelekcja (rozważanie cytatów z dziennika św. Faustyny);
  2. Wystawienie Najświętszego Sakramentu;
  3. Przeprosiny, Podziękowania, Prośby;
  4. Koronka do Bożego Miłosierdzia;
  5. Błogosławieństwo indywidualne Najświętszym Sakramentem przy Ołtarzu;
  6. Modlitwa do św. Michała Archanioła;
  7. Pod Twoją Obronę;
  8. Bogurodzica

Następne nabożeństwo odbędzie się 14 listopada bieżącego roku na, które już serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do parafii bł. Czesława w Opolu o godz. 19:00.

Chcieliśmy także podziękować Proboszczowi ks. Rafałowi Bałamuckiemu  za to, że wyraził zgodę na zorganizowanie Wieczoru Bożego Miłosierdzia.

Podczas nabożeństwa zostało rozdane ok. 50 sztuk Dzienników św. Faustyny, które były sprezentowane od panów z Męskiej Modlitwy.

Do zobaczenia 14 listopada na kolejnym spotkaniu.

„Kiedy grzesznik zwraca się do miłosierdzia Mojego, oddaje Mi największą chwałę i jest zaszczytem męki Mojej